از ساعت به مدت

دختر 17 ساله منزوی

دختری 17 ساله دارم که خیلی منزوی است. به اتاقش که می رود، در را می بندد. دائم ذهنش درگیر است، از او علت را می پرسم اما چیزی نمی گوید و میگوید بعدا می گویم. جاهایی هم که من می روم با من نمی آید و می گوید حوصله ندارم!

1398/09/02
|
14:29
دسترسی سریع
پرسمان کودک و نوجوان