پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

پاسخ های كوتاه به سؤالات اعتقادی

پاسخ های كوتاه به سؤالات اعتقادی (تصمیم اشتباه، باور و اعتقاد، مجتهد، حكم خدا، خلفای بنی امیه، خواب بین الطلوعین، رزق و روزی، معنویت، مادیات، حدیث نفس، دینداری، ذكر، شك و شبهه)

حجت الاسلام رضا محمدی

1401/04/21
|
09:18
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اكبر طالبی نیا