پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - ويدئوي مربعي

قبض روح

استاد محمدی شاهرودی در این سوال پرسمان اعتقادی به موضوع قبض روح می پردازند و درباره عوامل راحت جان دادن پاسخ می دهند.

پرسمان اعتقادی
14011223
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/01/02
|
06:11
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - ویدئوی مربعی