پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - ويدئوي مربعي

پاسخ های كوتاه به سؤالات اعتقادی

پاسخ های كوتاه به سؤالات اعتقادی (صلوات / پناه بر خدا / آموزه های دین / دستورات دین / استعاذه / قرب الهی / دوری از گناه / وسوسه های شیطان / توبه / احتضار)

پرسمان اعتقادی
14020517
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/05/18
|
11:10
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - ویدئوی مربعی