پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

با توجه به معراج پیامبر و نزدیک تر شدن به خدا، این نشان دهنده این نیست که خداوند در آسمان است؟

منظور خداوند از خلقت این همه موجودات چه بوده است؟ و وقتی پیامبر (ص) به معراج رفتند به خدا نزدیکتر شدند این نشان دهنده این نیست که خداوند در آسمان است؟

1398/02/08
|
09:47
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا