پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

خلقت انسان های قبل از آدم و حوا از چه چیزی بود؟

خداوند آدم و حوا رو از خاک آفرید انسان های قبل از آنها رو از چه چیزی آفرید؟

1398/02/03
|
10:27
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا