پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

با توجه به روایات جعلی چگونه به روایات درباره برزخ و قیامت یقین پیدا کنیم؟

.

1398/02/03
|
09:31
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا