پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

تا چه اندازه باید عبادت کنم؟!

من اعمال عبادی را انجام می دهم و تا جایی که می تونم نماز شب هم می خوانم ولی احساس می کنم کم کاری می کنم تا چه اندازه باید عبادت کنم؟

1398/02/09
|
15:35
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا