پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

تناسب عذاب جهنم و عمر انسان

شخصی که به جهنم میرود مدت اقامتش چقدر است و چرا یک انسان با عمر کوتاه می بایست تا آخر در جهنم باشد؟ زمان برقراری جهنم چقدره و بهشت چقدره؟

1398/05/07
|
10:09
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا