پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

تاثیر لقمه حرام بر فرزندان و تناقض با عدالت خدا

در رابطه با لقمه حرام توضیح دهید و اینکه اگر کسی لقمه حرام خورده باشه و نطفه تشکیل شود فرزند او در آینده مفسد میشه این با عدالت خدا تناقض ندارد؟

1398/05/27
|
14:39
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا