پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

تاکید بی جا روی خواسته ی خود از خدا

با توجه به این که خدا خیر محض است و عالِم به حال ماست، فلسفه ی نماز حاجت ها و دعاهای بسیار چیست؟ آیا خواندن نماز حاجت، به معنی تاکید بی جا روی خواسته و یا دخالت در کار ربوبیت خدا نیست؟

1398/08/14
|
13:43
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا