پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

قمر در عقرب

در تقویم های نجومی برخی از روزها را نحس می دانند. لطفا توضیح بفرمایید.

1398/09/20
|
15:55
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا