پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

راه رسیدن و نزدیکی به خدا

چه کار کنیم که دچار فراق دردناک همیشگی آخرت نشده و از خدا فاصله نگیریم؟

1398/09/23
|
13:58
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا