پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

مگر خدا مهربان نیست؟ پس چرا جهنم را خلق کرد؟

خدواند که نسبت به بندگانش از مادر مهربان تر است چرا گناهان بندگانش را نمی آمرزد و آن ها را به وسیله ی آتش دوزخ مجازات می کند؟

1399/01/16
|
04:52
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا