پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

خانه های کم روزی و پر روزی

لطفا درباره خانه ای که کم روزی است و خانه ای که پر روزی است توضیح بفرمایید.

1398/11/23
|
14:39
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا