پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

درباره فاصله بین خداوند و بندگان

در برخی آیات و روایات آمده که بین خدا و بنده اش فاصله ای وجود ندارد و در جای دیگر آمده که خدا بین خود و بنده اش هفتاد حجاب از نور قرار داده است. لطفا توضیح بفرمایید.

1399/05/08
|
12:01
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا