پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

پاسخ های کوتاه به سؤالات اعتقادی

پاسخ های کوتاه به سؤالات اعتقادی (کارشکنی، حق الناس، جهان آخرت، عالم غیب، جبران گناه، عذاب وجدان، توبه)

1399/05/11
|
09:25
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا