پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

درباره ماجرای تقاضای قصاص رسول خدا(ص)

پیامبر خدا (ص) که معصوم و از خطا مبرا است چگونه می شود که عصایشان به کمر مردی اصابت کرده و آن مرد تقاضای قصاص می کند؟

1399/05/11
|
09:29
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا