پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

چگونه می توان با استفاده از حدیث ثقلین عصمت اهلبیت پیامبر(ع) را ثابت کرد؟

چگونه می توان با استفاده از حدیث ثقلین عصمت اهلبیت پیامبر(ع) را ثابت کرد؟

1399/06/15
|
11:43
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اکبر طالبی نیا