پرسمان تاریخی جمعه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان تاريخي - جلال شاه محمدي

شخصیت زبیر

استاد جباری در این سوال پرسمان تاریخی به شخصیت زبیر می پردازند و نسبت به وضع او در زمان مرگ پاسخ می دهند.

پرسمان تاریخی
14020215
حجت الاسلام دكتر محمدرضا جباری
پرسمان جباری
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ تاریخی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام جباری
استاد جباری
دكتر جباری
مشاور تاریخی

1402/03/09
|
15:37
دسترسی سریع
پرسمان تاریخی - جلال شاه محمدی