پرسمان تاریخی جمعه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان تاريخي - جلال شاه محمدي

جنگ صفین و ماجرای حكمیت

جنگ صفین و ماجرای حكمیت

پرسمان تاریخی
14021113
حجت الاسلام دكتر محمدرضا جباری
پرسمان جباری
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ تاریخی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام جباری
استاد جباری
دكتر جباری
مشاور تاریخی

1402/11/15
|
12:10
دسترسی سریع
پرسمان تاریخی - جلال شاه محمدی