پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

تفاوت زنان و مردان در آخرت

استاد ملكی در این سوال پرسمان قرآنی درباره تفاوت زنان و مردان در آخرت می پردازند و به نقش تقوا و عدم تفاوت پاسخ می دهند.

پرسمان قرآنی
14011101
حجت الاسلام حمید ملكی
پرسمان ملكی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام ملكی
استاد ملكی
دكتر ملكی
مشاور قرآنی

1401/11/04
|
11:12
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی