پرسمان قرآنی شنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان قرآني - جلال شاه محمدي

چرا تفاسیر و برداشت های مختلف از قرآن می شود؟

با اینکه ما فقط یک قرآن واحد داریم چرا برداشت های مختلف از قرآن می شود؟

1399/04/09
|
09:02
دسترسی سریع
پرسمان قرآنی - جلال شاه محمدی