مکارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

جایگاه نماز در سیر و سلوک

چگونه به جا آوردن نماز، نشانه سیروسلوک انسان است؟ اگر نماز درست باشد سلوک انسان درست است و به عکس

1397/11/23
|
10:08
دسترسی سریع
مکارم خوبان