مکارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

انسانیت انسان به تسلط او بر نفسش است!

آدم، به میزان تصمیم بر علیه خودش و نفسش، انسان است! پس عزم جوهره انسان است!

1398/10/10
|
14:47
دسترسی سریع
مکارم خوبان