مکارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

تیرگی قلب با گناهان، حتی گناه کوچک

دل، حتی اگر مثل آهن باشد، با گناهان کوچگ ممکن است زنگ بزند! تشبیه قلب به آهن و گناهان به آب در زنگ زدگی

1398/11/16
|
11:29
دسترسی سریع
مکارم خوبان