مکارم خوبان هر روز از ساعت 6:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

اهمیت قرائت قرآن

قرآن و ذکر خدا برای دل های بیمار شفاست و برای دل های سالم مقوی و ارتقا دهنده است و برای دل های کافران آفت و خسارت است

1398/11/19
|
11:24
دسترسی سریع
مکارم خوبان