صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف در برنامه "سایه روشن" به بررسی نقش تربیتی فضای مجازی در خانواده می پردازد.
این برنامه به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می شود که تهیه و سردبیری آن را امیر عباس خاقانی و مجری کارشناسی آن را حسین غفاری بر عهده دارد.

مرتبط با این