پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

روسیه اوكراین، جنگ جهانی سوم

استاد لك زایی در پرسمان انقلاب به جنگ روسیه اوكراین می پردازند و پیرامون وقوع جنگ جهانی سوم پاسخ می دهند.

پرسمان انقلاب
14011218
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/01/02
|
06:11
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا