پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

ولایت فقیه، روایات اهلبیت(ع)

ولایت فقیه، روایات اهلبیت(ع)

پرسمان انقلاب
14020228
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/03/01
|
14:04
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا