پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ تحمیلی علیه ایران

پرسمان انقلاب
14020630
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/07/01
|
13:02
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا