پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

انقلاب اسلامی، امام خمینی، علما و حوزه های علمیه

انقلاب اسلامی، امام خمینی، علما و حوزه های علمیه

پرسمان انقلاب
14021119
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/11/21
|
12:00
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا