پرسمان انقلاب پنج شنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان انقلاب - اكبر طالبي نيا

تنگه باب المندب، تنگه هرمز، فشار به آمریكا و اسرائیل

تنگه باب المندب، تنگه هرمز، فشار به آمریكا و اسرائیل

پرسمان انقلاب
14021126
حجت الاسلام دكتر نجف لكزایی
پرسمان لكزایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ انقلاب
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام لكزایی
استاد لكزایی
دكتر لكزایی
مشاور سیاسی

1402/11/30
|
13:44
دسترسی سریع
پرسمان انقلاب - اكبر طالبی نیا