سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

نامگذاری نیكو بر فرزندان 05

صحبت های حجت الاسلام محمد علی اخوان در سلام زندگی با موضوع وجه تسمیه و معنای اسامی و تاثیر فرزندان از اسامیشون بعنوان مثال
بركت خاص نام محمد
روحیه حماسی نام حمزه
بوی توحید و خداپرستی از نام عبدالله
بار مثبت اسامی
در تاریخ 16 آبان 98

1399/01/16
|
19:28
دسترسی سریع
سلام زندگی