سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

ابراز محبت عملی در خانواده

صحبت های حجت الاسلام سید علی اكبر محسنی در خصوص احترام به روحیات عمومی مرد و زن در خانواده با توجه به آیه 18 سوره زخرف و برداشت از آیه فوق مبنی بر اینكه مردان قوام زندگی هستند و زنان عاطفه ی خانواده
در سلام زندگی 23 آبان 1398

1399/02/17
|
11:34
دسترسی سریع
سلام زندگی