سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

پرونده فرهنگی - مرخصی زایمان برای زنان

بررسی مسئله نحوه مرخصی دادن به زنان شاغل و كارمند در سلام زندگی 23 آبان 98 با استفاده از نظرات كارشناسان مربوطه :
زهرا ساعی نماینده مجلس
آقای آتشین مدیر كل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی
محمد حسن زِدا قائم مقام بیمه تامین اجتماعی

1399/01/16
|
06:01
دسترسی سریع
سلام زندگی