از ساعت به مدت

رادیو معارف

پرسمان _ ويدئوي مربعي

کسی که نماز و روزه به جا نمی آورد و خمس و زکات نمیدهد مستقیم به جهنم میرود؟

کسی که نماز و روزه به جا نمی آورد و خمس و زکات نمیدهد مستقیم به جهنم میرود؟

1401/03/23
|
14:15
دسترسی سریع
پرسمان _ ویدئوی مربعی