صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

تاریخ روز عاشورا و ساعت شهادت امام حسین (ع)
نحوه جنگ کردن یاران امام حسین (ع)
موضع قاضی شریح
تعداد سپاه کوفه
حضرت ابوالفضل (ع) و تعداد فرزندان ایشان
کنیه ابا عبدالله
مکانی به نام مکان فضه و جریان شیر
حضور ایرانیان در سپاه امام حسین (ع)

مرتبط با این