صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

1- به تاخیر افتادن نماز حضرت علی (ع)
2- از چه زمانی قم مورد توجه ائمه قرار گرفت
3- علت ورود حضرت معصومه (س) به قم
4- مکانی که حضرت معصومه (س) ساکن بودند کجاست
5 - امامزاده های مدفون در جوار حضرت معصومه (س)
6 - دو طفلان حضرت مسلم
7- پیشینه عاشورا قبل از اسلام و جریان گرفتن روزه
8- علل 25 سال خانه نشینی حضرت علی (ع) و عدم وجود منابع
9- جنگهای حضرت علی (ع) در طول عمر ایشان و ورود یا عدم ورود ایشان به ایران
10- چرا امام علی (ع) فدک را پس نگرفت

مرتبط با این