صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

1-جنگ احزاب و عبور عمرو بن عبدود از خندق
2 - سرانجام وحشی قاتل حمزه سیدالشهداء و عاقبت او
3 - ماجرای درنگ حضرت امیر در کشتن عمروبن عبدود آیا مستند است
4- ماجرای ازدواج حضرت قاسم در کربلا آیا سند دارد
5 - مختار و ارسال پیک و تعداد پیک ها
6- دلیل تاریخی مبنی بر تولد امام زمان وجود دارد یا نه
7 - فضای خفقان از انتقال قدرت از امویان به عباسیان
9- آیا پیامبران اولوالعزم جانشین داشته اند یا نه
10- امام صادق (ع) و حکومت عباسیان
11-سلمان و فرمانداری مدائن
12 - کعب الاحبار
13- مقصد امام حسین (ع)

مرتبط با این