صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

با توجه به این که مسلمانان در جنگ احزاب، خندق کنده بودند، عمرو بن عبدود چگونه توانست خودش را به آن طرف خندق برساند؟ آیا کسی دیگر هم توانست از خندق عبور کند؟
ماجرای درنگ حضرت علی علیه السلام در کشتن عمرو بن عبدود آیا مستند است؟ منبع آن چیست؟
در سوریه منطقه ای به نام دیر بحیرای راهب وجود دارد که سر امام حسین علیه السلام شب تا صبح پیش رهبی به همین نام بوده است. آیا این بحیرای راهب، همانی است که در تاریخ آمده است؟
آیا جناب سلمان ازدواج کردند و فرزند داشتند؟
پوشاندن موی سر توسط بانوان از چه زمانی بوده است
استاد فرمودند که هم صلح امام حسن علیه السلام و هم جنگ امام حسین علیه السلام تحمیلی بود. سوالم این است که اگر امام حسین علیه السلام قصد جنگ نداشتند، پس حرکت ایشان از مکه به کوفه چه معنی داشت؟
مدائن در کجا قرار دارد؟
از عبدالله بن زبیر به عنوان دشمن یزید و بنی امیه یاد می کنند. خواستم بدانم چرا با امام حسین علیه السلام متحد نشد تا موفقیت کسب کند؟

مرتبط با این