صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

زمان واقعه عاشورا، مختار ثقفی کجا بود و چرا به امام حسین علیه السلام کمک نکرد؟
زمانی که مختار به ابراهیم بن مالک اشتر نامه نوشت چرا به کمک ایشان نیامد؟
بعد از شهادت مختار وضعیت کوفه چگونه شد؟ در مورد سرانجام مصعب بن زبیر توضیح دهید.
در مورد عباس، عموی پیغمبر و ابن عباس و خاندان عباسی و جایگاهشان توضیح دهید
چرا امام حسین علیه السلام حج خود را ناتمام گذاشتند
در مورد مسلم بن عوسجه توضیح دهید

مرتبط با این