صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

آیا جناب محمد حنفیه پسر حضرت علی علیه السلام بودند؟
آیا دولت ایران با دولت عثمانی وارد جنگ شد؟
درباره زندگی جعفر طیار توضیح دهید.
حکومت آل زبیر چگونه از بین رفت؟ در مورد شخصیت حجاج بن یوسف ثقفی توضیح دهید.
درباره ی اصحاب کهف توضیح دهید
آیا همه ی کسانی که در واقعه ی غدیرخم حضور داشتند با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند؟
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بارها درباره ی ولایت امیرالمومنین علیه السلام تذکر داده بودند. پس آن چه درغدیر گذشت حرف تازه ای نبود! پس چرا این قدر مهم شمرده می شود؟
آیا بعد از وفات حضرت رسول صلی الله علیه وآله حضرت علی علیه السلام به واقعه ی غدیر استناد کردند؟

مرتبط با این