صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

در جایی خواندم که سعد بن ابی وقاص زهری، اولین فردی بوده است که در راه اسلام گره انداخته است. اگر صحت دارد، مربوط به کدام وقایع است؟
آیا انتصاب معاویه به حکومت شام از جانب خلیفه ی دوم انتقادی از جانب صحابه در پی نداشت؟
انس بن مالک که بود و چگونه شخصیتی داشت؟
منظور از جنگ های رِده چیست؟ در زمان کدام خلیفه رخ داد؟
آیا دکّه القضاء در مسجد کوفه محل قضاوت امیرالمومنین علیه السلام بوده است؟ قضاوت در مسجد ایرادی ندارد؟
در جنگ احد چند نفر از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به صورت تن به تن دفاع می کردند؟ حضرت امیر علیه السلام چند زخم خوردند؟ چه کسانی از جنگ فرار کردند؟

مرتبط با این