صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

درباره ی قاضی نور الله شوشتری هندی توضیح دهید
درباره ی شخصیت علامه مجلسی توضیح دهید. آیا درست است که با دربار شاهان صفوی ارتباط داشته اند
سد ذوالقرنین اکنون در کدام کشور است؟
آیا پس از شهادت امام صادق (ع) شاگردان ایشان پراکنده شدند؟ چرا همان رونق علمی با محوریت امام کاظم (ع) ادامه نیافت؟
آیا طوفان نوح تمام کره ی زمین را فرا گرفت؟
آیا پس از شهادت امام صادق (ع) مشکلی در انتقال امامت به امام کاظم (ع) پیش آمده که گروهی قائل به امامت اسماعیل شدند؟ مگر او قبلا از دنیا نرفته بود؟

مرتبط با این