صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 18:00 به مدت 55 دقیقه

.

ناصبی ها از چه زمانی در سامرا ساکن شدند؟ آیا از نسل خوارج هستند؟ علت دشمنی آن ها با اهل بیت (ع) چیست؟ ناصبی به چه معناست؟
بنی عباس با چه بهانه ای خود را خلیفه ی رسول خدا (ص) می خواندند؟ آیا فرزندان محمد بن حنفیه در مشروعیت بخشی به خلافت عباسیان نقش داشتند؟
درباره ی عید نوروز ایرانیان توضیح دهید. آیا اسلام آن را تایید می کند؟
آیا حوادث قرآنی مثل طوفان نوح و... از نظر تاریخی و علمی قابل اطمینان و ثابت شده است؟
اسلام در چه زمانی وارد بیت المقدس شد؟ آیا جنگی بین مسلمانان و یهودیان صورت گرفت؟

مرتبط با این