خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

نخستین نماینده دولت كانادا در زمینه اسلام‌هراسی، به نژادپرستی و ستیز علیه اسلام در این كشور اذعان كرد

دولت كانادا «امیره الغوابی» را به عنوان نخستین نماینده ویژه این كشور در امر مبارزه با اسلام‌هراسی منصوب كرد.

1401/11/10
|
09:36

نخستین نماینده دولت كانادا در زمینه اسلام‌هراسی، به نژادپرستی و ستیز علیه اسلام در این كشور اذعان كرد
دولت كانادا «امیره الغوابی» را به عنوان نخستین نماینده ویژه این كشور در امر مبارزه با اسلام‌هراسی منصوب كرد.
الغوابی در سخنانی گفت:اسلام‌هراسی و سایر رفتارهای بیگانه‌هراسی، نژادپرستی ضد سیاه‌پوستان و نفرت ضد بومیان ، همچنان در جامعه كانادا وجود دارد.
شورای ملی مسلمانان كانادا اولین بار پس از كشته شدن چهار عضو یك خانواده مسلمان در در حمله ای اسلام هراسانه، از مقامات این كشور خواست تا منصبی برای مقابله با اسلام هراسی را ایجاد كند.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری