خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

انتشار نخستین نسخه از قرآن بریل در الجزائر

وزیر امور دینی الجزائر از انتشار نخستین نسخه از قرآن كریم با دو خط معمولی و بریل در این كشور خبر داد و گفت كه قرار است به زودی پنج هزار نسخه از آن در داخل و خارج توزیع شود.

1401/12/27
|
11:24

انتشار نخستین نسخه از قرآن بریل در الجزائر
وزیر امور دینی الجزائر از انتشار نخستین نسخه از قرآن كریم با دو خط معمولی و بریل در این كشور خبر داد و گفت كه قرار است به زودی پنج هزار نسخه از آن در داخل و خارج توزیع شود.
یوسف بلمهدی، افزود: فناوری جدید خط بریل برای نابینایان مبتنی بر نوشتن كلمات با اندازه معمولی است تا والدین بتوانند كودكانی را كه به خط بریل مطالعه می‌كنند، همراهی كنند.
وزیر الجزائری گفته بنا به دستور رئیس جمهور قرار است از بین این پنج هزار نسخه تعدادی به كشورهای آفریقایی و مسجد اعظم پاریس ارسال شده و بقیه در داخل كشور توزیع شود.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری