خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

یك سوم صهیونیست ها به فكر مهاجرت از سرزمین های اشغالی هستند

بر اساس یك نظرسنجی كه رادیو رژیم صهیونیستی آن را منتشر كرد، بخش قابل توجهی از صهیونیست ها به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی، به فرزندان خود توصیه كرده اند كه از سرزمین های اشغالی مهاجرت كنند.

1401/12/27
|
11:25

یك سوم صهیونیست ها به فكر مهاجرت از سرزمین های اشغالی هستند
بر اساس یك نظرسنجی كه رادیو رژیم صهیونیستی آن را منتشر كرد، بخش قابل توجهی از صهیونیست ها به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی، به فرزندان خود توصیه كرده اند كه از سرزمین های اشغالی مهاجرت كنند.
محافل سیاسی رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی درخصوص مساله مهاجرت، اعلام كردند: طی سال های اخیر مهاجرت یهودیان نقاط مختلف جهان به سرزمین های اشغالی 42 درصد كاهش یافته است.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری