محمد حسین آزما

حوزه تخصصی: دفاع مقدس - عمومی معارف اسلامی
M.AZMA@IRIB.IR

.

نام و نام خانوادگی: محمد حسین آزما
متولد: 1356
محل صدور و تولد : بروجرد
نوع همکاری فعلی : کارمند رسمی معاونت صدا در سال90
سال ورود به سازمان:1382

محل و سابقه خدمت در معاونت صدا : واحد بهربرداری فنی ( فناوری اطلاعات) – تهیه کننده در گروه های : قرآن و اهل بیت ، فقه و اندیشه ، فرهنگ و جامعه - آرشیو رادیو معارف

سوابق تولید :
• تولید برنامه خلوت انس و جمع آوری و تشکیل آرشیو گلچین ادعیه برای استفاده عمومی و فاقد مناسبت ، در سال 94 و 95
• تهیه و تولید و نویسندگی برنامه سخن دوست در مردادماه سال 95
• تهیه و تولید برنامه بانوی کرامت در سال 95
• تهیه و تولید و نویسندگی برنامه شاهد از مرداد 95 تا اردیبهشت 96
• تهیه و تولید برنامه بازگشت از مهر 95 تا مهر 96
• تهیه و تولید برنامه بیراهه از آذر 95 تا شهریور 96
• تهیه و تولید چشمه ایمان از مهر 94 تا کنون بصورت جاری
• تهیه و تولید جرعه از اسفند 96 تا کنون بصورت جاری
• تهیه و تولید زلال جاری از فرودین 94 تا کنون بصورت جاری
• تهیه و تولید در مکتب وحی از اسفند 93 تا کنون بصورت جاری
• تهیه و تولید برنامه های مناسبتی متفرقه ( غروب یازدهم ،شفیعه ، نگین ری ... در سال 95
• دستیاری برنامه زنده همای رحمت در سال 95
• دستیاری برنامه زنده تا جمعه ظهور در سال 95
• دستیاری برنامه های زنده مناسبتی متفرقه ... در سال 95

دسترسی سریع